Links en inspiratie

Video’s:

-Dit is een video van Richard Perkins van Ridgedalepermaculture.com. Hij geeft zijn visie over herstellende landbouw en hoe dat in de praktijk te brengen is. Het beeld is slecht maar de inhoud goed.

-Documentaire ‘A Farm for the future‘ van Rebecca Hosking

Websites:

  • Allan Savory : Interessante TED talk over hoe we vee d.m.v. holistische begrazingsmanagement kunnen inzetten tegen klimaatverandering en soortenverarming.
  • Joel Salatin : Amerikaanse innovatieve boer die jong en oud wereldwijd inspireert hoe we met de natuur mee kunnen boeren.

Boeken:

– ‘Herstellende landbouw’ van Mark Shepard
– ‘Omwenteling’ van Jan Rotmans, over transitie naar een circulaire economie
–  Graslandbeheer van Wim Schippers
–  Boerenwijsheid van Rene Jochems
– Boeken van Joel Salatin