de Kipcaravan

Kippenhok op wielen

De kipcaravan die we hebben gemaakt is nagebouwd van de historische kippenhokken die je vroeger veel in Twente en de Achterhoek op het platteland zag. Soms zie je ze nog, meestal zonder kippen, bij oude boerderijen. Het enige grote verschil zijn de wielen eronder. Een kippenhok op wielen zie je nu (nog) meer in andere landen, zoals Duitsland, Oostenrijk of delen van Amerika. Een voordeel van een mobiel hok is overbegrazing voorkomen. Kippen zijn op die manier goed in te zetten voor het op een natuurlijke manier vruchtbaar houden van de bodem.

Gesloten kringloop

In onze kipmobiel is plaats voor ongeveer 65 kippen. Het hok gaat ‘s nachts dicht met een automatisch systeem. Er zitten 12 nestkasten in en 12 meter zitstok. Ook zitten er grote ramen in zodat er veel daglicht naar binnen kan. De mest valt ‘s nachts op mestplanken, dit wordt verzameld en samen met stro en hooi gecomposteerd. De grondoppervlakte is geheel te gebruiken door de kippen, hetzelfde geldt voor de ruimte onder het hok, zodat ze in het geval van ophokplicht nog ruimte hebben. Water van het dak wordt opgevangen, zodat we dit kunnen gebruiken. De strooisellaag in het hok wordt ook gecomposteerd, zo proberen we zoveel mogelijk met een gesloten kringloop te werken.

Door de focus op Project Graskip doet de kipmobiel nu dienst als (mooie) opslag. We hebben veel geleerd van de bouw van dit hok. Het was in de praktijk te zwaar om makkelijk te verplaatsen, waardoor de kippen toch weer te lang op 1 plek moesten verblijven. Daardoor hebben we nu veel lichtere rennen gebouwd. Tja, van fouten moet je leren he?