Holistisch management

Holistisch management, ontwikkelt door ecoloog Allan Savory, is een proces van beslissingen maken en plannen dat mensen inzicht en handvaten geeft die nodig zijn om de natuur te begrijpen. Dat resulteert in overwogen en geïnformeerde keuzes die sociaal, ecologisch en economisch in balans zijn.

Verlies van natuurlijke graslanden wereldwijd leidt tot klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Het is de missie van het Savory instituut om graslanden wereldwijd te herstellen door holistisch management. Dit heeft een enorme potentie ten positieve van het klimaat en de biodiversiteit.

Vanaf januari 2020 is Sanne geaccrediteerd trainer van Holistisch management. Omdat deze kennis ook in Nederland veel potentie heeft in de transitie naar een gezond landbouwsysteem wordt dit gedeeld middels gastlessen, presentaties en trainingen. Ook wordt er gewerkt aan het opzetten van een Hub, van waaruit de kennis gedeeld wordt.

Wil je hier meer over weten laat van je horen!