Lakenvelders

Koeien krijgen in de huidige tijd een slechte naam door de negatieve impact die ze hebben op het milieu. Dit is niet het hele verhaal en er zit zelfs een ontzettend hoopgevend verhaal achter. De problemen worden veroorzaakt door de manier waarop we koeien en ander vee zijn gaan houden. Puur om op korte termijn zoveel mogelijk winst te halen voor een paar grootmachten zonder rekening te houden met het milieu en de mens in zijn algemeenheid. Het probleem ligt niet bij de koe zelf. Het houden van ‘grazers’ kan juist bijdragen aan het terugbrengen van de veerkracht in het landschap en dat wil ‘Met natuur mee’ laten zien.

Koeien en ander vee kunnen we inzetten om de veerkracht in ons landschap terug te brengen. Daarvoor zijn traditionele rassen geschikt omdat die nog volledig op kruidenrijk gras kunnen leven.

Inmiddels lopen onze Lakenvelders op Staatsbosbeheer grond in Haaksbergen. Daar worden ze via holistisch geplande begrazing gehouden. De Lakenvelderpakketten die we nu verkopen maken het mogelijk dat we onze eigen kudde kunnen uitbreiden. Het Lakenveldervlees wat je nu kunt bestellen komt van Lakenvelders uit de uiterwaarden bij Vilsteren. Ze zijn geslacht door een ambachtelijke slager uit Ommen. Bestel hier

Het vleespakket is in 2020 afkomstig van deze Lakenvelder kudde. De bouw van dit ras is niet doorgefokt waardoor ze nog volledig kunnen leven op een natuurlijk dieet van kruidenrijk gras.