Missie

Missie van ‘Met natuur mee’

Veel meer gezonde bodem in NL met positief effect op klimaat en biodiversiteit!

Holistisch management

Holistisch management is het denken in systemen die onderling afhankelijk van elkaar zijn. Bioloog Allan Savory heeft hiervoor een kader ontwikkeld, om de graslanden in de wereld te herstellen die daarmee grote positieve effecten kunnen hebben op het klimaat en de biodiversiteit. Het is kennis die hoop biedt voor de toekomst. Gezonde graslanden slaan koolstof op, bieden weerstand tijdens droogtes, leveren voedzaam voedsel en financiële zekerheid. De oplossing voor een groot deel van de huidige problemen zit hem in een holistische benadering van onszelf en ons landgebruik. Joel Salatin, een bekende succesvolle boer, baseert zijn werkwijze bijvoorbeeld op holistisch management.

Potentie voor Nederland

In de bekende TED talk van Allan Savory gaat het vooral over verwoestijnende gebieden. Toch heeft holistisch management potentie over de hele wereld, ook in Nederland als invloedrijk land. Bijvoorbeeld op droge zandgronden in het oosten van het land zijn de gevolgen te zien van een landgebruik dat tegen de natuur inwerkt, waardoor het de klimaatverandering en het biodiversiteitsverlies verergert. Holistisch beheerd land en vee kan zorgen voor een effectief werkend ecosysteem dat rijk is aan biodiversiteit, habitat biedt voor allerlei wilde dieren en hoogwaardige voeding levert. Graag meer weten over deze kennis? Vanaf 2020 geef ik lezingen over holistisch management, neem contact op voor de mogelijkheden.

“A nation that destroys its soil destroys itself.”
Franklin D. Roosevelt