Nooit meer honger

Dit zou iedereen moeten zien!
februari 19, 2020
Lente in sloot van 2020
april 6, 2020

Nooit meer honger

Na de hongerwinter van 1944 wilden we nooit meer honger meemaken. Sicco Mansholt, de landbouwminister van destijds, mocht dat beleid waarmaken. Dat is Sicco goed gelukt. De innovatieve kracht in Nederland om de voedselproductie op te voeren was zeer succesvol. Te weinig mensen weten dat we daar ons huidige leven aan te danken hebben.

Sicco Mansholt kwam er echter al in de jaren 70/80 achter dat de productiedrang te ver was doorgevoerd. Hij zag wat het deed met de natuur en riep het volk op tot matiging. De machine was niet te stoppen. Nu jaren later is het nog veel duidelijker geworden dat de huidige landbouw doodlopend is. Dat is niet links of rechts, dat gaat allang om ons voortbestaan.

Het is nu hard tijd om voorlopers de ruimte te bieden. Dat we meer voorbeelden krijgen hoe het anders kan, zonder elkaar gelijk af te rekenen. Dat jonge boeren de kans krijgen te innoveren, in samenwerking met de kennis die er al is. We hebben niet minder maar meer boeren nodig die het anders willen aanpakken. Juist in Nederland, waar zoveel kennis en kansen beschikbaar zijn!

‘Met natuur mee’ wil laten zien hoe we bufferzones rondom kwetsbare natuurgebieden kunnen inzetten om werkelijk te bufferen met positief effect op de biodiversiteit en het klimaat. Volg ons op @metnatuurmee of kijk op www.metnatuurmee.nl