Regeneratieve landbouw, wat is dat?

Het antwoord onder onze voeten...

Wat is Regeneratieve landbouw?

Regeneratieve landbouw werkt, naast andere voordelen, gunstig op klimaat en biodiversiteit door het bodemleven te herstellen.

Regeneratief boeren is een relatief nieuwe benadering van voedsel produceren waarbij herstel van de bodemgezondheid voorop staat. Het heeft een enorm hoge potentie omdat we hiermee koolstof terugbrengen in de bodem, ecosystemen herstellen en winst maken.

Waar duurzaamheid vaak gaat over het verminderen van een negatieve impact, gaat regeneratie over het maken van een positieve impact. Regeneratief boeren staat voor ecologische én sociale én economische winst.

Kort gezegd is het ook wel boeren met natuurlijke processen mee, in plaats van boeren tegen natuurlijke processen in.  

Dit kan er op iedere boerderij anders uitzien omdat iedere locatie zijn eigen specifieke omstandigheden, bodem en geografie kent. Hieronder een aantal basis principes;

✅ Bodem zoveel mogelijk bedekken en minimaliseren van bodembewerking

✅ Werken op een manier die de biodiversiteit vergroot

✅ Inzetten van Regeneratieve begrazing

Waarom is dit belangrijk?

Zonder de bodem grootschalig te herstellen zal het binnen afzienbare tijd onmogelijk worden onszelf voedzaam te voeden, klimaatverandering af te remmen en biodiversiteitsverlies te stoppen.

Regeneratieve landbouw gaat voorbij duurzaam en herstelt bodemleven, waterhuishouding, biodiversiteit en het verdienmodel voor toekomstige generaties.

Dit korte filmpje maakt het duidelijker;