Regeneratieve Begrazing?

Regeneratieve Begrazing is een manier van begrazen of beweiden met als doel grazers zo in te zetten dat het hele systeem er veerkrachtiger van wordt; Het dier, het ecosysteem & de mens.

De potentie van deze begrazing is groot omdat ze positief werkt op de integrale problemen waar we mee te maken hebben, zoals biodiversiteit, weersextremen, dierenwelzijn en een positief verdienmodel.

Met 'de Natuur Mee' grazen?

In dit filmpje zie je wat de basis van deze begrazing inhoudt. Lang geleden leefden er grote hoeveelheden wilde grazers op uitgestrekte graslanden. Er is aangetoond dat juist daar een gezonde en vruchtbare bodem onder lag.

Graslanden en grazers zijn met elkaar geëvolueerd en zijn in staat tot een samenwerking die het geheel gezonder maakt. Hoe kan dat? Bekijk dit filmpje!

Regeneratieve begrazing is de manier om deze samenwerking tussen plant en grazer weer optimaal in te zetten.

Door Regeneratieve Begrazing zorg je dat vee op de juiste plek, de juiste tijd en de juiste manier aan het grazen is, zodat het hele systeem veerkrachtiger wordt.

Dit filmpje laat melkveehouders aan het woord die zijn overgestapt naar deze manier van begrazen en vertellen over hun ervaring.

Waarom?

  • Weersextremen worden beter opgevangen doordat het bufferende effect van de bodem wordt vergroot.
  • Meer soortenrijkdom boven en onder de grond.
  • Vee gezondheid stijgt.
  • Meer koolstof vastgelegd in de bodem.
  • Winst gaat omhoog (graasseizoen wordt verlengd, minder brandstofverbruik, minder hooi en krachtvoerkosten, minder veearts kosten terwijl het voedsel afkomstig van deze manier van houden stijgt in waarde)

Hoe werkt dit?

Om deze begrazing goed toe te passen heb je kennis nodig van ecologische processen in relatie tot de bodem en planten. Vanuit die kennis krijg je inzicht hoe je deze processen positief kan beïnvloeden via het nauwkeurig plannen van de begrazing. Zodat je veerkracht terugbrengt zonder gebruik van kunstmest of andere middelen die tegen de natuur inwerken.

In grote lijnen wordt vee aan de hand van een vooraf gemaakt begrazingsplan verplaatst om onder- en overbegrazing te voorkomen. Met dit plan kan je afhankelijk van je context je eigen accenten leggen.

holistic planned grazing

Onderzoek

Graag meer onderzoek?

Hier kan je vele rapporten vinden over dit onderwerp;
https://savory.global/science-library/

klimaat biodiversiteit
klimaat overijssel
Met Natuur Mee

Over mij

Ik zag dat het anders moest. In mijn werk als boswachter bij Staatsbosbeheer ontdekte ik hoezeer we door de manier van voedselproductie het ecosysteem verzwakken. Dat raakte mij zo diep dat ik aan een zoektocht begon. Door mensen als Joel Salatin, Allan Savory, Wim Schippers en vele anderen zag ik dat het echt anders kon.

Door de jaren heen heb ik mij de kennis en ervaring van deze begrazing eigen gemaakt. Het heeft een enorme potentie voor (nieuwe) boeren, natuurbeheerders en bewuste consumenten. Het kan veehouderij werkelijk verduurzamen, kruidenrijke graslanden terugbrengen en diervriendelijkheid naar het hoogste niveau tillen.

In 2020 is er een WUR Wetenschapswinkel gestart om de effecten van deze begrazing op kruidenrijk grasland in kaart te brengen en er meer mensen bij te betrekken.

Vragen? Stel gerust;
info@metnatuurmee.nl

Mini-gids Regeneratief Begrazen

FAQs

Wat is het verschil met rotatie- of stripbegrazing?

Deze begrazing houdt rekening met meer variabelen, zoals de wisselende herstelperiodes van de vegetatie. Waardoor je hiermee sneller de gewenste vooruitgang kan bereiken en je veerkracht terugbrengt in het hele systeem.

Hoe lang duurt de cursus?

De cursus is verdeelt in 5 delen en er zit steeds 2 weken tussen om de stof te verwerken.

Nog een vraag?

Vraag gerust; info@metnatuurmee.nl