Vredelingerkippen

Vredelingerkippen

De Vredelingerkip is een dubbeldoel kip. Dat wil zeggen dat ze voor beide doelen, eieren en vlees, geschikt zijn. Wereldwijd heeft de markt zich gespecialiseerd in twee hele verschillende kippen die massaal gehouden worden voor het leggen van eieren of voor het vlees. In het geval van de legkippen worden alle haantjes die uit het ei komen gelijk gedood, omdat ze geen eieren gaan leggen en ze daarnaast ook onvoldoende vlees aanzetten. Er zijn initiatieven om hier wat aan te doen, zoals bijvoorbeeld deze Vredelingerkip.

Werkkippen

Wij zetten de Vredelingers vooral in als ‘werkkippen’. Zo verspreiden ze de mest van de Graskippen goed over de bodem en ruimen het gemorste voer op. Daarnaast houden ze in de Fruitpluktuin de rozenkevers in toom. Ze geven de heerlijkste eieren die geleverd worden aan natuurvoedingswinkel de Brink in Haaksbergen.