Met natuur mee

Er is een succesvolle crowdfundingsactie geweest voor project Graskip, waardoor we in maart van start gaan. Je kan nu Graskip, ‘Samen delen’ en Graskip-pakketten bestellen via deze site! Ga naar: Bestellen

Samen maken we landbouw met respect voor mens, plant en dier de norm!

Boer en bodem staan onder grote druk. De verliezen aan wilde planten en dieren zijn groot. De manier waarop we zijn gaan boeren is gebaseerd op een korte termijn visie met grote gevolgen in de toekomst.

‘Met natuur mee’ wil bewustwording creëren en laten zien hoe het anders kan, juist bij vlees. Onze missie is binnen 5 jaar een kleinschalig bedrijf te runnen dat boert op een manier die het ecosysteem, via het mobiel houden van dieren, weer versterkt. Kijk wat jij kunt doen, hoe meer mensen kiezen voor ons vlees hoe groter onze stem van verandering wordt.

Vanaf april 2019 zullen we met kippen een kruidenrijk grasland van Staatsbosbeheer, vlakbij Haaksbergen, gaan beheren. De kippen worden dagelijks verplaatst waardoor de mest over de bodem wordt verspreidt in een hoeveelheid die het bodemleven activeert. Daardoor zijn ze steeds voorzien van vers gras en kruiden, wat hun en uiteindelijk onze gezondheid ten goede komt. Zodra het mogelijk is komen er runderen voor de kippen uit te lopen, omdat verschillende diersoorten die elkaar opvolgen in een roterend systeem een positief effect hebben op het geheel.

Tegelijkertijd wordt dit project gebruikt om via bodemmonsters, en het bijhouden van de verandering in plantensoorten, te onderzoeken wat er daadwerkelijk onder en boven de bodem gebeurd.

Wij willen graag bijdragen aan een wereld waarin we van meer naar minder maar beter vlees toe gaan, met oog voor de toekomst van mens, dier en natuur.

De makkelijk verplaatsbare rennen, waardoor de kippen steeds op vers gras en kruiden komen te lopen.
Dit korte filmpje geeft duidelijk weer wat het belang is van een goede zorg voor de bodem. Kippen en koeien die steeds verplaatst worden kunnen daarin een belangrijk onderdeel zijn.
Krantenartikel van 17-1-19