REGENERATIEF BEGRAZEN?

Regeneratieve begrazing is een manier van begrazen of beweiden met als doel grazers zo in te zetten dat het hele systeem er veerkrachtiger van wordt; het dier, het ecosysteem & de mens.

De potentie van deze begrazing is groot omdat ze positief werkt op de integrale problemen waar we mee te maken hebben, zoals biodiversiteit, weersextremen, dierenwelzijn en een positief verdienmodel.

Door Regeneratieve begrazing zorg je dat vee op de juiste plek, de juiste tijd en de juiste manier aan het grazen is, zodat het hele systeem veerkrachtiger wordt.

Waarom?

  • Weersextremen worden beter opgevangen doordat het bufferende effect van de bodem wordt vergroot.
  • Meer soortenrijkdom boven en onder de grond.
  • Vee gezondheid stijgt.
  • Meer koolstof vastlegging in de bodem.
  • Winst gaat omhoog (graasseizoen wordt verlengd, minder brandstofverbruik, minder hooi en krachtvoerkosten, minder veearts kosten terwijl het voedsel afkomstig van deze manier van houden stijgt in waarde)

Met Natuur Mee

Hoe werkt dit?

Om deze begrazing goed toe te passen heb je kennis nodig van ecologische processen in relatie tot de bodem en planten. Vanuit die kennis krijg je inzicht hoe je deze processen positief kan beïnvloeden via het nauwkeurig plannen van de begrazing. Zodat je veerkracht terugbrengt zonder gebruik van kunstmest of andere middelen die tegen de natuur inwerken.

In grote lijnen wordt vee aan de hand van een vooraf gemaakt begrazingsplan verplaatst om onder- en overbegrazing te voorkomen. Met dit plan kan je afhankelijk van je context je eigen accenten leggen.

SAVORY INSTITUTE

REGENERATIEVE BEGRAZING

ONTDEK HOE JIJ DIT ONDER DE KNIE KRIJGT

MEER INFO
Allan Savory