Over mij

Met Natuur Mee

Mijn fascinatie voor de natuurlijke wereld begon al op jonge leeftijd. Op het moment dat ik alleen nog maar kon kruipen, kon ik al uren naar mieren op de grond staren. Toen ik wat ouder was wilde ik zelf boerin worden. Terugkijkend was ik altijd buiten bezig met natuur en dieren.

Een studiekeuze maken vond ik lastig. Mijn ouders werkten beiden in de zorg, voor een leven als boerin moest ik met een boer trouwen, tenminste dat leek de enige route. Na de studie bos- en natuurbeheer ben ik uiteindelijk als boswachter in het natuurbeheer terecht gekomen. Een gewilde baan waar ik veel kennis van natuur en communicatie op heb gedaan.

Sanne Beld

Na 10 jaar bij Staatsbosbeheer viel mij de kloof tussen landbouw en natuur steeds duidelijker op en ik ontdekte welke belangrijke sleutel hierin verborgen ligt: geen gescheiden werelden maar juist de verbinding herstellen. De 'missing link' voor deze vorm vond ik in 'Holistisch management' ontwikkelt door Allan Savory, kennis die essentieel is voor een gezonde houdbare landbouw in Nederland. Ik dook in deze wereld en maakte me deze vorm eigen.

Na de geboorte van mijn tweede zoontje voelde de urgentie om te laten zien hoe natuur- en veehouderij elkaar kunnen versterken zo groot dat ik mijn baan opgaf en 'Met Natuur Mee' oprichtte om deze kennis en praktijk in Nederland te delen.

Boerin ben ik toch geworden, op kleinschalige wijze houden we Lakenvelders en schapen op kruidenrijk grasland van Staatsbosbeheer. Daarnaast hebben we geregeld Husumervarkens die de potstal van de koeien omzetten en kippen. Het zien floreren van het vee in hun natuurlijke omgeving, daar wordt ik echt blij van. De oogst vermarkten we enkel via directe verkoop aan klanten.

Met natuur mee

Wat breng ik?

Ik ben sinds 2020 geaccrediteerd trainer van het Savory Institute, daarmee de enige Savory trainer in Nederland. Tezamen met mijn achtergrond in het natuurbeheer en in de praktijk als boerin breng ik een unieke set van skills met mij mee. Aanvullend is Wim Schippers (o.a.kruidenrijk grasland en volhoudbare landbouw expert) vanaf 2018 mijn mentor.

Met de combinatie van kennis en ervaring in de praktijk bied ik hulp voor;

  • Het starten met en/of door ontwikkelen van een regeneratieve veehouderij.
  • Hulp bij het omvormen naar een regeneratieve veehouderij in een bestaande situatie.
  • Het zelf leren inzetten van regeneratieve begrazing.
  • Het (meer) zelfvoorzienend worden in zuivel, vlees en eieren.
  • Het ontdekken van de voordelen van Holistisch management en regeneratieve begrazing voor boer, natuurbeheerders en beleidsmakers in ieders eigen context.
  • Het beheren van kruidenrijke graslanden met regeneratieve begrazing.

Sanne; Intuïtief, vooruitziende blik, overzicht & doelgericht

Met Natuur Mee
bedrijfscoach
begeleiding