OVER MIJ

Met Natuur Mee

Mijn fascinatie voor de natuurlijke wereld begon al vroeg. Op het moment dat ik alleen nog maar kon kruipen, lag ik al uren naar mieren op de grond staren. Toen ik wat ouder was wilde ik zelf boerin worden. Terugkijkend was ik altijd buiten bezig met natuur en dieren.

Een studiekeuze maken vond ik lastig. Mijn ouders werkten beiden in de zorg, voor een leven als boerin moest ik met een boer trouwen, tenminste dat leek destijds de enige route. Na de studie bos- en natuurbeheer ben ik uiteindelijk als boswachter in het natuurbeheer terecht gekomen. Een gewilde baan waar ik veel kennis van natuur en communicatie op heb gedaan.

Sanne Beld

Na 10 jaar bij Staatsbosbeheer viel mij de kloof tussen landbouw en natuur steeds duidelijker op en ik ontdekte welke belangrijke sleutel hierin verborgen ligt: geen gescheiden werelden maar juist die verbinding herstellen. De 'missing link' hiervoor vond ik in 'Holistisch management' ontwikkelt door Allan Savory; kennis die essentieel is voor een gezonde houdbare landbouw wereldwijd. Ik dook in deze wereld, volgde in Amerika de opleiding aan het Savory Institute en maakte me deze vorm eigen.

Na de geboorte van mijn tweede zoontje voelde de urgentie om te laten zien hoe natuur- en veehouderij elkaar kunnen versterken zo groot dat ik mijn baan opgaf en 'Met Natuur Mee' oprichtte om deze kennis en praktijk in Nederland te delen.

Boerin op eigen wijze ben ik toch geworden; er is volop geleerd van onze regeneratief gehouden koeien, kippen, varkens en schapen. Daarnaast werk ik als boerin op de Usseler Es Herenboerderij in Enschede, waar ik de regeneratieve veehouderij opzet. Het zien floreren van het vee dat 'met de natuur mee' wordt gehouden, daar wordt ik echt blij van en geeft me hoop voor de toekomst.

dierhouderij

Wat breng ik?

Ik ben sinds 2020 geaccrediteerd trainer van het Savory Institute, daarmee de enige Savory trainer in Nederland. Tezamen met mijn achtergrond in het natuurbeheer en in de praktijk als regeneratieve boerin breng ik een unieke set van skills met mij mee.

Met de combinatie van kennis en ervaring in de praktijk bied ik hulp voor;

  • Het starten met en/of door ontwikkelen van een regeneratieve veehouderij. Dit kan voor een kleinschalige kippenhouderij of 50 koeien.
  • Hulp bij het omvormen naar een regeneratieve veehouderij in een bestaande situatie.
  • Het zelf leren inzetten van regeneratieve begrazing en dierhouderij.
  • Het (meer) zelfvoorzienend worden in zuivel, vlees en eieren.
  • Het ontdekken van de voordelen van Holistisch management en regeneratieve begrazing voor boer, natuurbeheerders en beleidsmakers in ieders eigen context.
  • Het beheren van kruidenrijke graslanden door middel van regeneratieve begrazing.

Sanne; Intuïtief, vooruitziende blik, overzicht & doelgericht

Doe ook mee!
Met Natuur Mee
bedrijfscoach
begeleiding