Het beste van 'Met Natuur Mee'

Alleen als je toe bent aan echte regeneratieve vooruitgang

In dit 1 op 1 aanbod geef ik je het beste van mijn kennis en kunde. Dat wil zeggen het beste van mijn geaccrediteerd Savory trainerschap, het beste van mijzelf als natuurinclusief adviseur, mijn natuurbeheer achtergrond en het beste van mijzelf als boerin, moeder en mens.

Met dit aanbod krijg jij vleugels en komt je boerendroom dichterbij op de meest plezierige en efficiente manier.

Wat je krijgt?

  • 3 Afspraken van 2 uur op jouw of een door jouw gekozen locatie en 1 bij 'Met Natuur Mee' waarin het volgende aan bod komt;
  • Ontwikkelen van jouw/jullie holistische context waardoor de stip op de horizon duidelijk wordt.
  • Leren gebruiken van het Savory beslis model dat zorgt voor keuzes die jouw stip op de horizon dichter bij brengen.
  • Kennismaken met de vier ecosysteem processen en de vier sleutelinzichten waardoor je kijk op je omgang met vee, land en jezelf voorgoed in positieve zin verandert.
  • Leren gebruiken van de Savory financiële planning zodat jou stip op de horizon financieel dichterbij komt.
  • Een regeneratief stappenplan voor jouw gewenste stip op de horizon
  • Overall geïntegreerd leren denken en handelen in het werken met natuur en vee
  • Leren kennen en inzetten van Regeneratieve begrazing als middel.
  • Het maken en gebruiken van een begrazingsplan voor jouw context.

Plus een jaar lang toegang tot de online cursus 'Regeneratief begrazen' en een uitnodiging voor de Velddag.

Van €3600 nu voor €2400

Ja, het beste van 'Met Natuur Mee'

Wil je hierover van gedachten wisselen? Neem contact op en we spreken elkaar snel!

Advies op maat

Natuurlijk is advies op maat ook mogelijk. Zo voer ik momenteel verschillende opdrachten uit voor bijvoorbeeld boeren, overheden en binnen projecten.

Neem hiervoor vrijblijvend contact met mij op.