Presenteren

Sanne geeft regelmatig presentaties over regeneratieve veehouderij, regeneratief begrazen, de landbouwtransitie, kruidenrijk grasland, natuurbeheer etc. Neem bij interesse graag contact op via info@metnatuurmee.nl

natuurinclusief

Ja, er is een uitweg; meer boeren, grasetende grazers, robuuste veerassen, passende hoeveelheden en strorijke stalmest.