Blog

30 Jaar vegetarisch nu vleeseter?

Iedereen die mij kent weet dat ik zo goed als mijn hele leven al vegetarisch eet. Inmiddels is het zelfs hip! Vegetariërs of veganisten zijn over het algemeen mensen die bewust kiezen geen vlees te eten, meestal om:

  • Persoonlijke gezondheid of spirituele redenen
  • Ethische redenen, geen dieren doden voor voeding en/of tegen de industriële veehouderij
  • Omdat vlees negatief werkt op klimaatverandering en biodiversiteit

Ik was vegetarisch om de beide onderste redenen. Ik was niet tegen het doden van dieren op zich, eten en gegeten worden is de kringloop van het leven wat mij betreft. Waar ik als kind en nu als volwassene problemen mee heb zijn de miljoenen varkens, kippen en runderen die we houden in de industriële veehouderij. Respectloos voor het vee maar daarnaast brengt deze manier van houden immense schade toe aan het milieu en de menselijke gezondheid. Dit is absoluut geen kritiek naar ‘de boer’, die is wat dat betreft gewoon een schakel in het hele systeem, die produceert wat er gevraagd wordt. Wie de boer wil veranderen moet eerst zichzelf veranderen..

MAARRR ook al ben ik blij dat er langzaam aan steeds meer mensen vraagtekens stellen bij de industriële veehouderij, we gaan nog massaal voorbij een geweldig alternatief. Dit vlees voortbrengende alternatief heeft een grote potentie voor dierenwelzijn EN een positieve invloed op klimaat en biodiversiteit. Toen ik langzaam ontdekte dat er werkelijk een alternatief was, vielen er voor mij veel puzzelstukjes op zijn plaats. Nu wil ik anderen ook deelgenoot maken van deze kennis omdat mijn doel, net als toen ik 12 was, nog steeds is dat we respectvoller met elkaar en de wereld omgaan.

Ik weet alleen dat dat niet van vandaag op morgen gaat. Ikzelf was jaren geleden echt niet te overtuigen dat vlees eten ook goed kon zijn. Voor iedereen die nu nog leest; het is ons management, ons beheer wat de oorzaak is van vele problemen. De koeien, de varkens en de kippen veroorzaken geen problemen, onze manier van houden is wat de ellende veroorzaakt.

Om dat te veranderen is het nodig dat we natuurlijke systemen gaan imiteren. Runderen en graslanden zijn met elkaar geëvolueerd. Onder eeuwenoude graslanden zijn de meest vruchtbare en gezonde bodems gevonden. Het verschil met toen en nu is dat destijds miljoenen runderen over de graslanden trokken. Het vee bleef nooit op dezelfde plek maar trok verder door o.a. roofdieren. Grassen en kruiden leven daarbij in synergie met de grazers, ze worden begraasd en hebben daarna rust om te herstellen. Daardoor groeien hun wortels dieper wat zorgt voor meer vastlegging van koolstof en een vitaal ecosysteem. Dit natuurlijke systeem nabootsen is essentieel in onze omgang met de bodem.

Ik ben er inmiddels van overtuigd dat GOED beheerd vee zelfs essentieel is tegen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. En ik denk dat juist mensen die bewust willen nadenken over de toekomst hier meer kennis van moeten hebben. Omdat het stoppen van vleeseten naar meer bewerkt eten kopen, of meer eten kopen wat gebaseerd is op eenjarige granen, ons nooit gaat brengen naar werkelijke herstellandbouw. Daarover zal ik later nog een blog schrijven..

De grondlegger van dit alternatief (holistisch management) is Allan Savory, bekijk vooral zijn TED talk als dit verhaal je aan het denken heeft gezet! Wij gaan in Twente, op de droge zandgronden, deze andere manier van werken realiseren. Wil je dit bespoedigen? Reserveer een Graskip op www.metnatuurmee.nl of schrijf je in voor de nieuwsbrief!